Generel information

Tilbud 24/7 er glade for din interesse for vores produkter og dit besøg på Tilbud247.dk Det er meget vigtigt for Tilbud 24/7, at vi beskytter og respekterer dit privatliv. Det er altid vores intention og mål at behandle dine data forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Ifølge Forordning 2016/679 (EU-Databeskyttelsesforordningen) af 27. april 2016, har du ret til at blive informeret om behandlingen af personoplysninger.

De personlige oplysninger du afgiver til os, behandles fortroligt og videregives kun, hvis det har et nødvendigt formål. Men det er vigtigt, at du læser disse vilkår og betingelser omhyggeligt, så du forstår hvorfor og hvordan vi behandler dine persondata.

Vigtig info

Tilbud 24/7 ejer ikke de viste produkter men viser dem kun.

Tilbud 24/7 kan ikke gøre for hvis den pågældende forhandler har fejl i deres produkt feed, og kan derfor ej heller holdes ansvarlig.

Tilbud 24/7 kan ikke altid garantere den fuldstændige nøjagtighed tilbudspris, da tilbud jf. dansk lovgivning kun må løbe max 14 dage af gangen. Tilbud 24/7 bestræber sig at opdatere hele tiden, og tilrette alle priser hurtigst på muligt.

I tilfælde af uoverensstemmelse omkring visning af forhandlere produkter og priser via Tilbud 24/7 hjemmeside og selve forhandlere hjemmeside, har forhandlere altid det sidste ord.

Når du klikker på et produkter og bruger tjenester hos os, eller browser på vores hjemmeside fra din computer, mobiltelefon, eller mobilapplikation, giver du samtykke til, at dine personlige oplysninger indsamles, og du accepterer nærværende vilkår og betingelser. Hvis vi opdaterer dem, og du fortsat bruger vores tjenester, accepterer du hermed også de nye vilkår.

Med henblik på at sikre at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen er Tilbud 24/7 ApS defineret som dataansvarlig, som indsamler dine data. Hvis du har spørgsmål angående vores vilkår og betingelser eller tilsvarende, er du altid velkommen til at kontakte os:

Tilbud 24/7 ejes af og drives af
Nordic Brand House ApS
CVR: DK40815155
Strandvejen 70, 2 Sal
2900 Hellerup

Hvad er persondata?

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige, at det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person. Det kan f.eks. være navn, adresse, telefonnummer eller tilmed billeder og dynamiske IP-adresser.

Når vi indsamler personoplysninger om dig i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside eller en del af vores tjenester, sikrer vi altid, at dette sker med et klart og udtrykkeligt samtykke, så du præcis ved, hvilke former for oplysninger, der indsamles og hvorfor oplysningerne indsamles.

Hvornår indsamler Tilbud 24/7 persondata

Når du bruger vores tjenester, vil du som oftest give informationer som navn, adresse, e-mailadresse, finansielle informationer, samt øvrige informationer som er nødvendige for at Tilbud 24/7 kan tilbyde dig vores service.

Vi indsamler personoplysninger på følgende måde:

Når du køber varer online eller surfer på vores hjemmeside.
Når du bestiller et katalog eller tilmelder dig vores Tilbud 24/7 nyhedsbrev.

Når du opretter dig og køber via Tilbud 24/7.
Når du opretter og bruger din Tilbud 24/7 profil.
Når du bruger eller interagerer med vores tjenester.
Når du deltager i kampagner, konkurrencer eller undersøgelser.

Tilbud 24/7 registrerer og gemmer f.eks. de oplysninger, du giver til Tilbud 24/7, når du indgår en aftale med os. Vi registrerer hermed dine oplysninger i forbindelse med det ene formål at levere en vare, når du handler på vores hjemmeside. Vi bruger ikke oplysninger til andet end det udtrykkelige formål beskrevet her og for at overholde gældende lovgivning.

Vi bruger videoovervågning i vores varehuse. Det foretages med henblik på at sikre tryghed for vores medarbejdere, forebygge kriminalitet, samt for at sikre bevismateriale og hermed oplysning til brug for politiets efterforskning i tilfælde af kriminalitet. Videooptagelserne opbevares i sikre miljøer og med begrænset adgang hos sikkerhedspersonale.

Anvendelse af persondata i Tilbud 24/7

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til at drive vores forretning, levere og udvikle kvaliteten i vores produkter og gøre din oplevelse bedre, når du interagerer med os.

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til følgende:

Behandling af dit køb og levering af dine varer jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
Opfyldelse af dit ønske om tjenester jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
Forbedring af vores produkter og tjenester jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig der er Tilbud 24/7 medlem jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig der er Tilbud 24/7 medlem jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
Administration af din profil jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b samt litra f.
Opfyldelse af lovkrav jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.
Statistisk analyse jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
Persondata til tredjepart

Korrekt håndtering af dine personoplysninger er meget vigtig for Tilbud 24/7. Vi ville aldrig sælge, offentliggøre eller på nogen måde viderebringe oplysninger til en tredjepart uden dit samtykke eller hvis det ikke er nødvendigt for at fuldføre en transaktion og nødvendigt for at sikre overholdelse af gældende dansk lovgivning. Vi bruger ikke dine informationer til andre formål end beskrevet i nærværende Persondatapolitik.

Vi kan viderebringe dine oplysninger til vores udvalgte og betroede partnere for at kunne levere vores service til dig. f.eks. videregiver vi informationer til partnere, der er berettiget til at benytte dine oplysninger i forbindelse med levering af varer, og for at kunne holde dig opdateret om status på en ordre.

Når du afgiver informationer til tredjeparter, som vi har et samarbejde med, modtager vi muligvis også dine informationer. Det kan for eksempel være betroede partnere, der behandler markedsføring, økonomi, reklame og betaling. Vi kan også købe tjenester og data fra virksomheder, der kontrollerer kontaktoplysninger og personlige informationer, du har givet os. Det er for at sikre, at de informationer vi har om dig, er korrekte og for at forebygge bedrageri.

Det er Tilbud 24/7s ansvar at sikre, at dine personoplysninger ikke bliver misbrugt. Derfor stiller Tilbud 24/7 høje krav til vores partnere, når dine personoplysninger bliver brugt uden for Tilbud 24/7. Vi sikrer derfor altid, at vores partnere garanterer, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi videregiver desuden dine oplysninger til vores koncernforbundne selskaber til brug for udarbejdelse af statistiske analyser, samt til Det Centrale Personregister til ajourføring af eventuelle navne- eller adresseændringer i vores databaser.

Opbevaring af persondata i Tilbud 24/7

I Tilbud 24/7 opbevarer vi din personoplysninger, så længe du bruger vores servicer. Vi beholder og bruger også dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser og håndhæve vores aftaler.

Tilbud 24/7 er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Vi benytter tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre mod uautoriseret adgang og anvendelse, ødelæggelse, ændringer eller offentliggørelse af dine personoplysninger fra enhver enkeltperson eller organisation. For at sikre tryghed og beskyttelse for dig er det kun et begrænset antal personer med et sagligt behov, der har adgang til persondata.

For at sikre dine oplysninger bedst muligt har vi vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder både instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, samt mod autoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Dertil skal alle medarbejdere i Tilbud 24/7 følge interne procedurer og regler omkring håndteringen af persondata. Der bliver også løbende tilbudt træning i og omkring korrekt håndteringen af personoplysninger.

Tilbud 24/7 tager alle forholdsregler for at sikre, at vores hjemmeside ikke indeholder virus eller andet, der relaterer sig dertil. Men vi kan aldrig garantere en fuldkommen sikkerhed ved dataoverførsler. Det betyder, at der kan være risiko for, at andre uberettigede tiltvinger sig adgang til oplysninger, når de sendes og opbevares elektronisk. Vi garanterer derfor ikke, at vores hjemmeside er fri for virus og fraskriver os ethvert ansvar for tab som følge af dette. Vi anbefaler dig, at du beskytter dig selv og dine oplysninger ved at lukke din browser efter brug, logger ud af dine konti, installerer antivirus software og løbende opdaterer software og apps.

Tilbud 24/7 kan ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, der måtte opstå som følge af brug af vores tjenester, som følge af indbrud i Tilbud 24/7s systemer eller andre driftsforstyrrelser, som Tilbud 24/7 ikke er ansvarlig for. Du afgiver derfor dine oplysninger på eget ansvar. Hvis uberettigede skulle få adgang til dine informationer, vil vi give dig besked uden unødig forsinkelse, og straks påbegynde afhjælpning af situationen ved brug af de fornødne værktøjer.

Sletning af persondata i Tilbud 24/7

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Tilbud 24/7 online kundeprofiler

Som kunde i Tilbud 24/7 kan du registrere dig med forskellige former for online kundeprofiler. De kundeprofiler vi tilbyder er:

Tilbud 24/7 profil gør det muligt at bruge vores tegneprogrammer og gemme dine tegninger, planer og huskelister på vores servere. Hvis du vælger det, kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev ved Tilbud 24/7. Hvis din profil er inaktiv i mere end 2 år, forbeholder vi os af sikkerhedsmæssige årsager retten til at slette din konto.

Vi kan også dele dine kontaktoplysninger med sociale medier til brug for målrettede markedsføringstiltag. I så fald vil sådanne sociale medier alene agere på vegne af og efter instruks fra Tilbud 24/7. Selvstændig brug af oplysningerne til de sociale mediers egne formål vil ikke finde sted.

Dine rettigheder

Som kunde i Tilbud 24/7 kan du ved forespørgsel få indsigt i, hvilke oplysninger vi har behandlet om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine data, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet. Hvis kundeforholdet ophører, gemmes identitets- og transaktionsoplysninger i fem år i henhold til bogføringsloven, hvidvaskningsloven og logningsbekendtgørelsen.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse om relevante ændringer af dine oplysninger. Du kan kontakte os nedenfor og meddele os om dine ændringer.

Dit samtykke er frivilligt. Fortryder du, har du mulighed for nemt at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.

Vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra børn under 18 år. Hvis vi bliver opmærksom på, at vi behandler personoplysninger fra et barn, uden forældres eller værges samtykke, vil vi gøre alt for at fjerne informationerne. Hvis du bliver opmærksom på, at et barn har givet os personoplysninger uden forældre eller værges samtykke, kan du kontakte vores kundesupport.

Cookies

Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal som gemmes på din computer. Disse cookies gør det muligt at indsamle information om, hvilke sider og funktioner brugeren anvender og besøger. Du kan læse mere om, hvilke cookies vi anvender, formålet med indsamlingen og hvordan du kan slette eller afvise, kan du se og læse i vores cookie politik.

Kontakt os

Hvis du vil have mere information, ændre eller slette dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan enten skrive til os på adressen

Nordic Brand House ApS,
Strandvejen 70,
2900 Hellerup
Mail: kontakt@Tilbud247.dk